ตำแหน่งงานว่างจังหวัดยะลา 652 อัตรา ประจำเดือนตุลาคม 63 สมัครด้วยตนเอง

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดยะลา 652 อัตรา ประจำเดือนตุลาคม 63 สมัครด้วยตนเอง

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดยะลา 652 อัตรา ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2563

ADVERTISEMENT

เอกสารการสมัครงาน
-รูปถ่าย 1-2 นิ้ว
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาใบรับรองผลการศึกษา(Transcript)
-ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(สำหรับเพศชาย)
-หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
-Resume(ถ้ามี)

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือสอบถามได้ที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ชั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนสุขยางค์ ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โทร. 073-362614-6 หรือ ลงทะเบียนหางานผ่านศูนย์ บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) ทางเว็บไซต์ Smartjob.doe.go.th

ดูตำแหน่งงานว่าง

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"