ตำแหน่งงานว่างจังหวัดนราธิวาส 328 อัตรา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 สมัครด้วยตนเอง

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดนราธิวาส 328 อัตรา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 สมัครด้วยตนเอง

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดนราธิวาส 328 อัตรา ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ADVERTISEMENT

เอกสารการสมัครงาน
-รูปถ่าย 1-2 นิ้ว
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาใบรับรองผลการศึกษา(Transcript)
-ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(สำหรับเพศชาย)
-หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
-Resume(ถ้ามี)

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ชั้น 2 บ้านปลักปลา ตำลำภู อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โทรศัพท์ 0-7353-2096 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"