ตำแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี 237 อัตรา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 สมัครด้วยตนเอง

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี 237 อัตรา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 สมัครด้วยตนเอง

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี 237 อัตรา ประจำเดือนสิงหาคม 2563

ADVERTISEMENT

เอกสารการสมัครงาน
– รูปถ่าย 1-2 นิ้ว
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบรับรองผลการศึกษา(Transcript)
– ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(สำหรับเพศชาย)
– หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
– Resume(ถ้ามี)

ADVERTISEMENT

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี ปัตตานี โทรศัพท์. 073-460-281 ในวันเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"