ตำแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ประจำเดือนกรกฎาคม 63

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ประจำเดือนกรกฎาคม 63

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ประจำเดือนกรกฎาคม 2563

ADVERTISEMENT

1. ตำแหน่งงานว่างจังหวัดปัตตานี [ รายละเอียด …]
2. ตำแหน่งงานว่างจังหวัดยะลา [ รายละเอียด …]
3. ตำแหน่งงานว่างจังหวัดนราธิวาส [ รายละเอียด …]

ADVERTISEMENT

เอกสารการสมัครงาน
– รูปถ่าย 1-2 นิ้ว
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาใบรับรองผลการศึกษา(Transcript)
– ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร(สำหรับเพศชาย)
– หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
– Resume(ถ้ามี)

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานจัดหางานในแต่ละจังหวัด ในวันเวลาราชการ

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"