ตำแหน่งงานว่าง เดือนมกราคม 2563 จังหวัด ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส รีบสมัคร

ตำแหน่งงานว่าง เดือนมกราคม 2563 จังหวัด ปัตตานี / ยะลา / นราธิวาส รีบสมัคร

ADVERTISEMENT

สำนักงานจัดหางานปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ตำแหน่งงานว่างประจำเดือนมกราคม 2563 รีบสมัครด่วน!

รายละเอียดประกาศ

ADVERTISEMENT

วันเวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครตามที่อยู่ที่กำหนด หรือที่สำนักงานจัดหางานประจำจังหวัดของท่าน ในวันเวลาราชการ

ADVERTISEMENT

หลักฐานการสมัครงาน
– รูปถ่าย
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาวุฒิการศึกษา
– ใบรับรองการผ่านงาน หรือผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
– สำเนาใบขับขี่ (กรณีที่เป็นตำแหน่งพนักงานขับรถ)

ไฟล์แนบ
ตำแหน่งงานว่างปัตตานี ดาวน์โหลดที่นี่
ตำแหน่งงานว่างยะลา ดาวน์โหลดที่นี่
ตำแหน่งงานว่างนราธิวาส ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"