ตำแหน่งงานว่างจังหวัดยะลา ประจำเดือนเมษายน 65 จำนวน 724 อัตรา

ตำแหน่งงานว่างจังหวัดยะลา ประจำเดือนประจำเดือนเมษายน 65 จำนวน 724 อัตรา 61 สถานประกอบการ

เอกสารการสมัครงาน
-รูปถ่าย 1-2 นิ้ว
-สำเนาบัตรประชาชน
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
-ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (สำหรับเพศชาย)
-หนังสือรับรองการฝึกงาน/ผ่านงาน (ถ้ามี)
-Resume (ถ้ามี)

การรับสมัคร
สนใจสมัครตามที่อยู่ที่กำหนด หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สํานักงานจัดหางานจังหวัดยะลา ขั้น 2 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน ถนนสุขยางค์ ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา


หมายเหตุ บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"