ที่ทําการปกครองจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ที่ทําการปกครองจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ADVERTISEMENT

ที่ทําการปกครองจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รับสมัครวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564

ADVERTISEMENT

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
-เป็นผู้ได้รับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชานิติศาสตร์

ADVERTISEMENT

การรับสมัครงาน
สมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทําการปกครองจังหวัดชุมพร รับสมัครวันที่ 19-23 กรกฎาคม 2564

ประกาศรับสมัคร

หมายเหตุ

บางครั้งทางเว็บไซต์อาจลงข้อมูลผิดพลาด ทำให้เกิดความเข้าใจผิด ดังนั้นเพื่อข้อมูลที่ถูกต้องสามารถดูรายละเอียดประกาศด้านบน "ประกาศรับสมัคร"